Daftar blog kawan2 mahasiswa

Kawan2, apabila ada yang blognya belum tercantum atau keliru mohon segera memberitahukan kepada saya lewat evmailoa@gmail.com

Matakuliah: Grafika Komputer

672011101    –> http://rain-vengeance.blogspot.com/
672009011     –> http://kmeirizal.blogspot.com/
672011218    –> http://andreabesta.blogspot.com/
672011124    –> http://abloex.blogspot.com/
672011063     –> http://juinside.wordpress.com/

672011133     –> http://0deadline.blogspot.com/
672011212    –> http://yakubamatarp.blogspot.com/
672011174    –> http://naughtylittleleo.blogspot.com/
672011059    –> http://veloveangels.blogspot.com/
672011076    –> http://pandalecious.blogspot.com/
672011072    –> http://pipitberland.blogspot.com/

672007274  –> http://aldy-fire.blogspot.com/
672011093    –> http://kurnia-hamdani.blogspot.com/
672011138    –> http://aryiadriyanruse.blogspot.com/
672011074    –> http://creativisme.blogspot.com/
672011238    –> http://muhammadimamsamudra.blogspot.com/
672011155    –> http://haryobimowicaksono.blogspot.com/
672011109    –> http://tiyo109.blogspot.com/
672011050    –> http://dragonyui.wordpress.com/
672008701    –> http://blackbloxxx.blogspot.com/
672009033    –> http://evericshop.blogspot.com/
672011181    –> http://jamaahurbaniah.blogspot.com/
672011141    –> http://rayqwert.blogspot.com/
672011031    –> http://gtasa04.multiply.com/
672011047    –> http://reiinsuade.blogspot.com/
672011094    –> http://fukabupolo.blogspot.com/
672011148    –> http://ade-672011148.blogspot.com/
672011209    –> http://672011209.blogspot.com/
672011028    –> http://betz93.blogspot.com/
672011075    –> http://mynewblog75.blogspot.com/
672011153    –> http://maghribibihaqi.blogspot.com/
672009111    –> http://straightyouth.blogspot.com/
672009004    –> http://balonkumerahkuninghijau.blogspot.com/
672011055    –> http://kuliah.antonl.us/
672011163    –> http://kedanan.blogspot.com/
672011085    –> http://kunimo.blogspot.com/

Matakuliah: Pengantar Sistem Informasi

672012208    –> http://juliannemoorehuang.blogspot.com/
702011054    –> http://ekanugraham.wordpress.com/
702012019  –> http://dhiyanblog.blogspot.com/
702012041  –> http://sefthysyahailatua.blogspot.com/
702012038   –> http://27sepber.blogspot.com/
702012029  –> http://potlot14jakartaselatan.blogspot.com/
672012194  –> http://slatuheru.mhs.uksw.edu/
702012036 –> http://aconk45.blogspot.com/
672012226  –> http://astraclue.wordpress.com/
672012023 –> http://annasimatauw.blogspot.com/
702012037 –> http://702012037elsadwij.wordpress.com/
702012119 –> http://tamaoseriza.blogspot.com/

672012187 –> http://672012187.blogspot.com/
672012023 –> http://annasimatauw.blogspot.com/
672012107 –> http://ellvic.blogspot.com/
702012030 –> http://battlesmart.blogspot.com/
672012066 –> http://672012066.blogspot.com/
702012028 –> http://aceluksw.blogspot.com/
702012025 –> http://sabatmul.wordpress.com/
702012139 –> http://itsyourbestfriend.blogspot.com/
702012140 –> http://yusinati.blogspot.com/
672012183 –> http://langga10.blogspot.com/
672012107 –> http://vickynoya.blogspot.com/

672012024  –> http://ftiliapung.blogspot.com/
672012094 –> http://anysgalih.wordpress.com/
672012067  –> http://yessywilly.blogspot.com/
702012040 –> http://poceratubianca.blogspot.com/
702012042 –> http://yoadachrisnawa.blogspot.com/
672012043  –> http://orlandowalaiya.blogspot.com/
672012097 –> http://yogasapakoly.blogspot.com/

672011217  –> http://672011217.blogspot.com/

702012035 –> http://kristinaresty.wordpress.com/

702012027    –> http://reinlovebianca.blogspot.com/
702012074   –> http://eroltetelepta.blogspot.com/
702012024    –> http://ptik-prasetyowibowo.blogspot.com/
672012071    –> http://aiibeesmile.blogspot.com/
672010276   –> http://nitasineri.blogspot.com/
_________    –> http://stefanuspattihawean.wordpress.com/
_________    –> http://amotbajang.blogspot.com/
_________    –> http://poceratubianca.blogspot.com/
_________    –> http://syahailatua.blogspot.com/
_________    –> http://otonginasher.blogspot.com/
_________    –> http://_______
_________    –> http://_______
_________    –> http://_______

Matakuliah : Enterprise Resource Planning

682010016    –> http://thechromrock.blogspot.com/
682008601    –> http://ivanmanoe5.blogspot.com/
682010083    –> http://thomilyazar.wordpress.com/
682010086    –> http://jordanhayer.wordpress.com/

682010086  –> http://682010086.blogspot.com/

682010603   –> http://djarole-blex.blogspot.com/
682010103    –> http://elyonbezaleel.wordpress.com/
682010060    –> http://chrisnaswcu.blogspot.com/

672007140  –> http://672007140.blogspot.com/

_________    –> http://berliance.wordpress.com/

Advertisements